Byte av magnetventil.

Många ventiler frost spränger om den utsätts för låga temperaturer (t.ex. i ouppvärmda hus, lador och uthus.) Andra defekter kan orsakas av kalk eller smuts, vilket gör att kolven i ventilen inte kan röra sig . Var noga med att tilloppsslangen är förmonterade med en sil på vatten inraget.

Magnetventilen är placerad där tilloppsslangen skruvas på. Det är oftast monteras med två skruvar som kan lossna från utsidan Börja med att ta bort locket genom att lossa ett par skruvar på baksidan och dra eller tryck plattan, varefter den kan lyftas upp. Kom ihåg att stänga vatten innan du fortsätter. Ta sedan bort den, eller de slangar som sitter på insidan med spänne eller klämma bandet. Skruva loss de två skruvarna på baksidan och montera den nya ventilen.

Vissa maskiner är utrustade med ett vattenstopp (aquastop). Då sitter ventilen på själva avtappningsstället i en låda. Man kan som regel inte byta den utan byter hela lådan eller hela slangen.

KOM IHÅG att dra i kontakten ur väggen FÖRST.