Byte av defekt motor.

Motorn är monterad på undersidan av tvättkaret . Maskinen läggs ner på sidan och bakstycket tas bort om det behövs. Du kan nu dra ut nätsladden och sedan remmen, och slutligen lossa motorn. Om det finns mycket koldamm från den gamla motorn, är det viktigt att du dammsuger maskinen ordentligt för kol-damm är elektriskt ledande och kan orsaka irreparabla skador på andra elektriska komponenter.

KOM IHÅG att dra i kontakten ur väggen FÖRST.