Byte av motorstyrning.

Motorstyrningen bestämmer tvättkaret rytmer, centrifugeringshastighet och tvätt effekt. Det är känslig elektronik som kan skadas av koldamm från en defekt motor, fukt och ånga från miljön (badrum eller källare), eller fukt från svettiga händer som innehåller syra och får skadar printbanerna . Printet måste hanteras med omsorg både före och under installationen.
Det är ofta placerade på sidan eller på baksidan av maskinen i en plastlåda som skyddar den från stötar från tvättkaret . Det kan även integreras i programförvaltningen.

Var medveten om att vissa tillverkare använder en standard print till en hel serie av maskiner, och dessa ska rättas till för att passa just din modell. Detta är vanligtvis centrifugeringshastigheten, som bestäms genom att bryta en tapp av printen eller skära av en diod. Det med följer ofta en guide om detta skulle vara tillfället.

KOM IHÅG att dra i kontakten ur väggen FÖRST.