Byte av värmeelement.

Värmaren sitter i botten av tvättkaret av tvättmaskinen, antingen fram eller bak. Det är oftast fast med hjälp av en gummipackning och en fastspänning gör att packningen expandera. När värmeelementet är monterad ses bara metallflänsen de två (eller fyra) vämrstavar som strömmen är ansluten till, och en mutter i mitten. När muttern lossas, kan värmeelementet lirkas ut..

Innan det nya värmeelement monteras kontrollers botten av tvättkaret för lösa föremål. Använd en ficklampa och lys in i hålet. Du kommer också att kunna undersöka om maskinen är tillkalkad eller smutsig. Om så är fallet kan du läsa under “Underhåll” bästa sättet att ta bort beläggningen.

Hålet torkas med en trasa för att avlägsna eventuella rester av kalkavlagringar och tvättmedelsslam. Värmeelementet sätts in i hålet. SMÖRJ inte gummipackning, eftersom det kan leda till att värmeelementet glider ut under tvätt. Längst ner tvättkaret är ett metallfäste som värmeelementet ska sitta under, så det inte slår upp i trumman under tvätt. När värmeelementet är helt nere, dra åt muttern med ena handen medan flänsen hålls på plats med den andra. Anslut kablarna igen.

Ett gott råd! Tvätta 2-3 gånger i medelhög eller hög temperatur, och kontrollera att vämeelementet sitter som det ska och packningen.

Miele tvättmaskiner:
På vissa modeller från Miele ska fronten “öppnas”. Chek förväg om sidorna 2 små plastplatter på baksidan (målet ca. 50×30 mm). Gör det det sitter värmeelement ofta bakom dessa och måste bytas därifrån. Har du en modell där fronten öppnas detta på de flesta modeller genom att dra ut tvättmedelsfacket och lösa 2-3 skruvarna sitter här. Därefter öppnar dörren in i trumman och de 3 skruvarna som sitter här är lossas. Slutligen öppnas luckan till pumpen och nålfiltret där det finns ett låssystem som håller fronten på plats. (Det kan finnas olika men det är ofta en arm som kan pressas.) Det kan finnas en slang för att tömma pumphuset som måste lyftas innan du öppnar fronten. Det främre gångjärn är på motsatt sida av automaten och kan nu öppnas åt sidan.

KOM IHÅG att dra i kontakten ur väggen FÖRST.