Byte av varmluftsmotor.

Sitter på baksidan av ugnen. Motordelen är monterade från baksidan, medan vingen sitter bakom en skyddande skärm inne i ugnen. Fläktbladet är försedd med en mutter som oftast är med kopplingar-gängad (= vänster-gängad. Lossa muttrarna medurs).

KOM IHÅG att dra i kontakten ur väggen FÖRST.