Byte av undervärmeelement.

Det här aggregatet är beläget vid ovnbunden så att vätska och matrester inte kan komma i direkt kontakt med den.

Under-värmeelementet är monterade under ovnbunden och avlägsnas från baksidan. För att byta värmeelement måste spisen bakstycke tas bort.

KOM IHÅG att dra i kontakten ur väggen FÖRST.