Spolväxlaren sitter omedelbart i samband med spol pumpen i botten av diskmaskinen.Det är den enhet som leder vattnet antingen till över- eller underkorg. Botten avlägsnas för det nödvändiga tillträde. Drag eventuellt maskinen ut och lägg den ner på sidan (observera att det kommer vatten på golvet).

KOM IHÅG att dra i kontaktenur väggen FÖRST.