Element till Diskmaskin. Hur man byter…

Det finns två typer av värmeelement: Det synliga, som ligger i botten av maskinen. Vissa maskiner har två och även tre individuella värmeelement. Vanligt är att dessa värmeelement är försedda med en fläns (där värmestaven går ner genom botten av diskmaskinen) som är säkrad underifrån med en mutter. Maskinen måste därför placeras på sidan och bottenplattan måste avlägsnas. Därefter kan muttern lossnas och värmestaven dras fri. Sitter värmeelement fastspänd med metall byglar, de kan lossa i botten, men det är oftast inte nödvändigt och kan vara svåra att montera!

Det dolda värmeelementet sitter i botten av diskmaskinen nära spolpumpen. Det är en ca. 20-25 cm rörformade enhet (kan ha ett plasthölje), med en gummislang i varje ände. Maskinen på sin sida och bottenplattan avlägsnas. Om du har möjlighet rekommenderar vi att du tar en (digital-) bild innan du byter ut enheten. Kom ihåg att märka ledningarna så du vet var du ska sitta på den nya värmeelement.

KOM IHÅG att dra i kontakten ur väggen FÖRST.