Diskmedelsfack. Hur man byter….

När du byter ut en trasig diskmedelsfack i diskmaskinen är det nödvändigt att skilja innerdörren och ytterdörren när maskinen är säkrad från insidan. Börja med att lossa skruvarna hela vägen runt, längs kanten av den inre luckan. Stäng dörren och dra den yttre luckan. Diskmedelsfacket är ofta försedd med två skenor på insidan av dörren, men kan också vara intryckt, vilket kan ses i ovanstående maskinen service video. Lossa skruvarna när dörren är stängd. Kom ihåg att märka kontakter och kablar, så du kan komma ihåg var de satt.

OBS! Ta möjligt några bilder med en digitalkamera på vägen. Var försiktig med kablar mellan kabinettet och dörr.

KOM IHÅG att dra i kontakten ur väggen FÖRST.