Byte av Aqua Stop.

Det finns i princip två typer av aquastop . Mekanisk och elektrisk.

Den mekaniska AquaStop kan vara en enhet som skruvas fast på vattenkranen före tilloppsslangen, eller den kan vara “inbäddad” i vattenslangen. Det fungerar genom att en mekanism mäter mängden vatten som passerar, och stängs av efter en viss mängd (t.ex. 20 liter. ). Det kommer ofta att vara möjligt att skruva av tilloppsslangen uppe på maskinens topplattan.

Den elektriska Aquastop är en magnetventil som sitter i en låda på slangen (vid kranen). För vissa modeller (t.ex. Bosch och Siemens), kan du byta bara själva aqua stoppen. På andra modeller måste du byta hela slangen. Slangen är monterad inuti maskinen så det är nödvändnigt att avmontera botten för att kunna komma till . Dra eventuellt diskmaskinen och lägg ner den på sidan (observera att det kommer att rinna ut vatten på golvet). I videon visar vi hur du byter aqua stoppen.

KOM IHÅG att dra i kontakten ur väggen FÖRST.