SJÄLVRENGÖRANDE UGNAR
Det finns 2 typer av självrengörande ugnar, katalytisk’S och pyrolys rengöring. Båda typerna arbete genom upphettning och agera på följande sätt:
Katalytisk: Har en grov yta (emalj). När fettstänk från mat träffar överflatan vill det på grund av den grova ytan vara små luftfickor under fettet, som vid uppvärmning expanderar och pressar fettet ur ugnen som avdunstar och försvinner ur ugnen genom ventilationssystemet, tillsammans med den varma ångan. Katalytisk fungerar inte vid större koncentrationerr av fett, så ugnen ska “brännas av” med jämna mellanrum. Av samma anledning finns det nästan aldrig självrengörande emalj på botten, eftersom det är där du brukar spilla fett vid insättning och uttag av plåtar.
Katalytisk’s kan inte rengöras med tvål eller kemikalier.
Vissa ugnar är bara delvis självrengörande, oftast vid varmluftplattan längst bak i ugnen.
Katalytisk’s är den vanligaste formen av självrengörande ugn.

Pyrolys självrensning av ugnfungerar så att ungen värms upp till ca. 500 grader varvid allt fett och matrester förkolna. Ugnen har en säkerhetsfunktion som gör att du inte kan öppna luckan under reningsprocessen.De förkolnade resterna kan efter avkylning tas bort med en fuktig trasa.

INTE SJÄLVRENGÖRANDE ugnar,
smörjande hålrum och plattor med brun såpa. Placera en kopp ammoniak i botten av ugnen och stäng dörren. (Spis bör inte värmas upp). Låt stå över natten. Nu är fett och matrester enkelt bort med en fuktig trasa. Kom ihåg att tvätta ordentligt.