MILJÖ
“Man skapar inte kyla – man tar bort värmen.”

Inbyggda skåp ska ha minst 6 cm utluftning på toppen. Ju fler desto bättre. Har skåpet inte har det kan det uppstå problem att komma av med värmen. Samma problem uppstår om ett skåp står på varam ställen. Resultatet är att temperaturen inne i skåpet kommer att stiga. Det enda som kan lösa problemet är att ventilera på bästa möjliga sätt, vilket kan vara svårt / omöjligt under en värmebölja. (Hjälp skåpet genom att placera frys elementen idet)

TEMPERATUR
Temperaturen växlar i hela skåpet. Kylan faller ner, så den varmastplats är i topp, medan det kallaste stället är på glashyllan ovanför grönsakslådan. Glasytan här verkar som en broms mot kylan – temperaturen i lådor är oftast 8-10 grader. INSTÄLLNING: Ställ en kylskåptermometer i ett glas vatten i mitten av kylskåpet och låt stå över natten. Temperaturen bör då vara 5 grader. Anledningen till att termometern ska vara i ett glas vatten är mäta varornas temperaturen och inte luftens som du ska inställa kylsåpets termostat efter. Lufttemperaturen är vanligtvis ett par grader högre än varor.
Observera att “billiga” termometrar inte ger ett 100% korrekt bild. Använd eventuellt mjölk till alternativa mätning. Blir mjölken fort surär temperaturen inte är tillräckligt låg. (Mjölken bör naturligtvis i den inrättde hylla till den.)

AVFROSTNING
De allra flesta skåp är självafrostade. Frost kan förekomma vid inköp i större mängder på en lång aktivering (öppen dörr) och under perioder med höga temperaturer. Frost försvinner oftast av sig själv efter en period. (Om inte så titta under felsökning).

Förpackningar & LAGRING
Livsmedel med kort hållbarhet, som kött och mejeriprodukter bör hållas från mitten till botten av skåpet, eftersom temperaturerna här är lägre. På toppen (och grönsaker brickor) kan vara till hjälp i förvaring av frukt och grönsaker, konserver, vin och öl och vatten.
All mat ska packas noggrant med tanke på den bakteriella formationen.
Vissa livsmedel till exempel. Citrusfrukter och tomater ger syra och därför bör packas in extra noga. Syran är inte farligt, men fräter på teromstaten så den blir otät.