MILJÖ
“Du skapar inte kyla – man tar bort värmen.”

Inbyggda skåp ska ha minst 6 cm utlufning på toppen. Ju fler desto bättre. Har skåpet inte det kan det ha problem med att bli av med värmen. Samma problem uppstår om ett skåp står på varma ställen. Resultatet är att temperaturen inne i skåpet kommer att stiga. Det enda som kan lösa problemet är att ventilera på bästa möjliga sätt, vilket kan vara svårt / omöjligt under en värmebölja. Dra om möjligt, frysen ut mitt på golvet, för en bättre ventilation runt skåpet.

Frysboxar har inte “fenor” men använder kabenettet på samma sätt. Du kan därför oppleva att det kan bli varmt eller hett.

TEMPERATUR
Mellan varje eller varannan frys låda (för frysskåp), finns det kylelement som avger kyla till skåpet

TINA UPP
Frost förekommer framför allt när det infryses stora kvantiteteroch av lång aktivering (öppen dörr) och under perioder med höga temperaturer. Frosten försvinner inte av sig själv, om det inte är en no-frys produkt, med inbyggd fläkt som fördelar kylan i skåpet och förhindrar frost.

Förpackningar & Lagring
Av hänsyn till hållbarhet och optimal bevaring av smaken bör infrysning ske i lämpliga behållare, t ex. plastbehållare lämpade för infrysning. På förpackningar för livsmedel kan du läsa hållbarhet på maten. Hållbarhet av kött är ofta inte mer än 3 månader och bör inte överskridas.

STÄRNA

Alla skåp är märkta med stjärnor (från 1 till 4). Detta återspeglar produktens frys förmåga. Det finns fler produkter med 4 stjärnor. Se nedanstående skala.
* = Hållbarhet 3-4 dagar
** Hållbarhet ca. 1-2 veckor
*** Hållbarhet. Mer än en månad. (Se hållbarhet på produktens förpackning)
**** Infrysningskapacitet. Skåpet kan frysa en viss mängd per. dagar. Mängden anges i liter och varierar från produkt till produkt. Hållbarhet. Mer än en månad. (Se hållbarhet på produktens förpackning)