Om vatten rinner genom maskinen, betyder det att maskinen kommer att ta in vatten och stäng den ut samtidigt är det problem med installationen av avloppsslangen.

Detta beror på att det bildas undertryck om slangen är ansluter under vattennivån i tvättmaskinen och vattnet “sugs” ut ur maskinen. Maskinen har en nivåkontroll för att se till att maskinen får rätt mängd vatten in, och eftersom detta inte sker, fortsätter maskinen att ta in vatten.

Det rekommenderas att slangen är monterad ca. 80-90 cm över golv, till exempel genom att sticka in slangen i en lös omslutande plaströr som sitter monterad i avloppet.

Detta fel kan uppstå efter lång problemfri drift.

Exempel på felaktig installation av avloppsslangen:
– Vattenslang längs golvet.
– Vattenslang hängande på kanten av toaletten i bågen som
kom med maskinen.
– Vattenslang ansluter ovanför vattenytan, men är fastspänd runt avloppsröret (som därmed får en funktion av förlängning, och därmed också genererat undertryck)
– Slangen är förhöjd över golv, i rekommenderad höjd (80-90 cm över marknivå) men tvättmaskinen är på förhöjning, sockel, tvätta ställ eller liknande varigenom vattennivån i maskinen är högre än slangen, och bildar undertryck.