Om den rena tvätten kommer ut med mörka fläckar, som den inte hade innan, den blev lagt i maskinen är det ofta en av de två följande orsaker:

– Om den mörka fläckar är ringformad och har samma mönster som hålen i trumman, är det ofta för att det har är en beläggning på trummans yta (ofta på grund av en överdos av tvättmedel). När tvätten cetrifugeras vill det yttre lagret pressas genom hålen varmed beläggningen appliceras på kläder.

– Olie-/rustpletter kan orsakas av en defekt eller begynnande defekta huvudlager.