Det finns många möjligheter . Du kan få en ledtråd genom att notera vilken plats i programmet maskinen stannar och om det är samma plats på alla program.

Här kommer hyppigeste fel som gör att maskinen inte kommer vidare:

– Igensatt luddfilter/ sil eller slangar. Rengör pumpfiltret. Finns det vatten i maskinen även om du tar pumpfiltret ut, är botten slang stoppad, och då fortsätter inte maskinen i programmet
Kontrollera att vattnet komma ur avloppsslangen, eventuellt genom att placera den längs golvet. Avmontera tilloppsslangen på maskinen, lägg slangen i en hink och kontrollera att vattnet kommer ut och det är tryck på vattnet.

– Fel på värmelementet. Försök att tvätta i kallt vatten (inte alla maskiner kan göra det). Om maskinen kan avsluta programmet i kallt vatten är värmeelement förmodligen defekt.

Dessutom kan det vara fel på termostaten, på styringen eller timer.