Om maskinen kokar kläder oavsett vilket program du väljer, eller om maskinen stannar och ” kokar” tills det inte finns mer vatten i maskinen, kan det vara en defekt variabel termostat. Denna “ger ett budskap” timeren om att rätt temperatur är nådd.

Nya maskiner har en NTC-givare är en elektronisk sensor som mäter PCB via ohm’ske motstånd (detta förändras vid temperaturförändringar).

Gamla maskiner är utrustade med en termostat med kapilar känner (under tryck). Denna sensor är placerad i änden av en tunn metallrör, som inte får förkortas eller ha skarpa veck, då vill effekten komma att upphöra.

Problemet kan också bero på en felaktig timer / kontroll-enhet.