Om torktumlaren inte värmer beror det ofta av följande :

– Termiskt skydd är avstängd. Vissa modeller måste slå av andra kopplas in igen av sig själv. Termiskt skydd är ofta förknippad med värmeelement.

– värmeelementet är defekt. (En glödtråden brännts av eller liknande )

– Den operativa termostaten är defekt. (Ger ingen signalen till regulatorn om att slå värmeelementet till )

– Regulatorn är defekt. (Ger inte signal till värmeelement att slå på)

– Felaktig värmeelementet relä.

– Om kläderna förblir kalla, men du kan känna att torktumlaren blir varm på sidan eller bakifrån, kan fläkthjul, fläkt motor eller fläktremmen vara defekt.