Om maskinen inte startar bör följande kontrolleras:

Börja alltid med att kontrollera att strömkällan (det kan vara en säkring i elskåpet, som måste bytas), om möjligt, prova en annan elektrisk apparat i kontakten

kontrollera därefter:
– Om strömsladden är synliga skador
– Strömbrytare (on-off knapp)
– Sikkerhedspal och mikrobrytare (Stäng av maskinen när dörren öppnas.)

Om maskinen har varit överhettad, slå av Termiskt skydd. På vissa maskiner kopplar denna säkring själv till efter ett tag (när maskinen är kall igen), medan andra maskiner kopplas in igen. Och på vissa maskiner är det nödvändigt att ersätta termiskt skydd. Termiskt skydd är ofta förknippad med värmeelement.