Om maskinen stängs av efter en kortare (eller längre) tids drift kan detta bero på att luften inte cirkulerar tillräckligt i maskinen. Varvid det sker en överhettning av värmelementet och överhettningsskyddet slår till . Detta kan ofta eller kopplas in igen när maskinen svalnar. Om problemet kvarstår kan bero på följande:

– Ett ​​igensatt på luddfiltret. Se alltid till att alla filter är rengjorda.

– Beläggning på luddfiltret. För höga doser av sköljmedel vid tvätt kan vara en beläggning av ludd. Detta är en osynlig hinna som förhindrar att luft tränger in, och därmed minskad luftcirkulation. (Läs mer under underhåll)

– Det kan också finnas problem med tillstoppning av luftkanaler inuti maskinen. Detta är ett vanligt fel och den enda lösningen är att separera dessa och dammsuga grundligt.

– Slutligen kan felet bero på en felaktig termostat ( sitter ofta i luftvägarna) eller en “slapp” överhettningssäkring ( sitter ofta vid värmeelementet).