Om ugnen plötsligt slocknar och det inte är på grund av en säkring i elskåpet, kan det vara bla. följande skäl:

– Termiskt skydd. Termostat som har till foremål att avbryta strömmen till ugnen om den överhettas. Ofta bimetall säkringen som kopplar på igen när ugnen är kall igen, men det kan också vara säkring som ska bytas ut när det brinner av. Om ugnen ofta slocknar och kopplar i igen, är det på grund av att bimetall säkringen har blivit “slappa” och måste bytas ut.

– Kylfläkten fungerar inte.

– Ugnstermostat (de variabler som graderna inställs på) är defekt.