Om spisen inte startar, kontrollera den första strömkällan. Kontrollera säkringar genom att mäta på mätartavlan (även om spisen är delvis utan el), kontrollera även eluttag och nätsladd. Vänligen kontrollera också kopplingsdosan på spisen.

Kontrollera sedan:

– Överhettningsäkring
– Ugnsomskifter (eller variabel Ugnstermostat om ugnen är en traditionel ugn)