När spisen nytilsluttet eller det har varit ett strömavbrott, kan det hända att klockan startar i automatläge.

Detta visas ofta genom en blinkande symbol som kan ha vara ett “A” eller en gryta. Detta innebär att ugnen är inställd på att automatiskt starta vid ett senare tillfälle, eller att den automatik klockan inte är korrekt inställd. Under automatiska inställning fungerar ugn inte, heller inte lampan i ugen. Detta kan vanligen korrigeras med att man trycker på en av klockans inställningsknappar. (läs eventuelt i Instruktioner).