Kylskåpet gör inte kallt …

– Kompressorn inte är igång och det finns inget ljus i kylskåpet:

Kontrollera att sladden är hel och att kontakten sitter i vägguttag och är tänd. Kontrollera / byt ut eventuell säkring i din elektrisk installation (OBS: det finns ingen säkring i kylskåpet) och försök med en annan elektrisk apparat i vägguttaget.

– Kompressorn inte är igång, men det finns ljus i kylskåpet:

Kontrollera att det är skruvat upp för termostaten. Följande fel är de mest sannolika:

1 / Defekt termostat.
Denna borde “klicka” när du vrider fram och tillbaka – gör den inte det, kan det vara att trycket är borta i kapillärrör (sensor). Byt termostaten. Kontrollera det genom att kortsluta termostaten. Kom ihåg att alltid avbryta för strömmen. (Bör endast utföras av proffs).

2 / Defekt startandorning. (Sitter på kompressorn.)
Det finns flera typer. Kom ihåg modell nr. på kylskåpet och kompressor vid beställning. Danfoss relä sitter med tre stift på kompressorn och bränner ofta gå igenom när de går sönder.

– Kompressorn är igång, det finns ljus i kylskåpet, men bildas ingen kyla:

Detta kan bero på:
1 / kompressor är defekt.
2 / läckage i kylsystemet (ingen kylvätska)
3 / Förstoppning i kylsystemet.
Alla 3 fel som kräver ingrepp i kylsystemet. Detta kan inte göras utan särskild utrustning och bör alltid göras av en fackman.