Om maskinen inte tar all diskemedel kan bero på följande:

– Överdosering. Nya eller nyare mekanisk energi (upp till 10 år ca. Använd inte mycket vatten, så mängden av diskmedel måste anpassas till den låga vattenförbrukningen. När du använder tabletter eller om hela utrymmet fyllts upp med diskmedel kan rester av diskmedel förekomma. En halv-upplösta tablett i diskmedelsfacket kan innebär att ventilen inte öppnas tillräckligt i förhållande till tablettens storlek varvid det bara är vatten som sköljer genom sprickan (på de flesta maskiner öppnar luckan sig först helt när maskinen öppnas efter genomförd dikskning !) att lösa upp tabletten.
(Läs mer under underhåll)

– Maskinen värmer otillräckligt eller inte alls. Se till att vattnet blir varmt, och om inte, kontrollera element, termostater och eventuellt värme relä.