Om maskinen slår ifrån HFI/HPFI relä, är det ofta på grund av att aggregatet är defekt. Ofta kan det, om värmelementet får ligga framme, visa sig mörka områden på värmeelementet. Detta kan tyda på att värmestaven är bruten och vattenintrång har orsakat en kortslutning, men det är inte alltid fallet.

Kontrollera även avloppspumpen och spolpump.

Otätheter och läckage kan leda till att vatten leds till elektriska komponenter. Kolla efter läckor i slangar, packningar och leder.