Vänligen observera!

Kom ihåg att alltid ta ur kontakten ur vägguttaget innan du öppnar den elektriska komponenterna i maskinen. Det räcker inte med att stänga av maskinens huvudströmbrytare!

Observera att sidorna innehåller allmänna och vägledande tips! Avvikelser från de listade förslagen kan uppstå.

All rådgivning används på egen risk. Vitvaru-professorn tar inget ansvar för produkten eller skador i samband med informationen på denna webbplats.