Byte av motorkol.

Det finns 2 olika typer av motorkol. Kol som är monterad på sidan av motorn och kol som sitter i en hållare inne i motorn. Den senare måste motorn tas bort och separeras, är det ofta inte nödvändigt om kolen är monterade externt. Chek möjligt. om det finns några grader och gupp i kommutatorn. (Den del av motorn som kolkolstången är ansluten till.) Finns det ska det tas bort (genom slipning) innan nya kol monteras. I vissa fall slit det ena kol mer än den andra. I detta fall kan det vara nödvändigt att byta ut hela motorn. Efter installationen är det viktigt att dammsuga maskin för att koldamm eftersom det kan orsaka skador på elektriska komponenter.

KOM IHÅG att dra i kontakten ur väggen FÖRST.