Byta avloppspump.

Pumpen sitter i direkt anslutning med nålfilter på botten av tvättmaskinen. Ofta kan man lägga tvättmaskinen på sidan och pumpen byts underifrån.

Det finns normelt 2 till 3 slangar på pumpen, som är försedd med klämmor. Dessa kan vara engångsbruk klämma band, så kan det vara nödvändigt att installera den nya avloppspumpen med nya klämmor. Var noga med att inte dra åt remmarna så mycket att slangarna gnags över. Kom ihåg att kontrollera om slangar var murkna.

KOM IHÅG att dra i kontakten ur väggen FÖRST.