För att byta bak lager, är det nödvändigt att ta bort topplattan och bakstycke. baklagret sitter vid en i konsol som är monterad på en stödring, eller kanske direkt på plattan. Ofta har också konsolen skadats, och du bör överväga att byta detta samtidigt som. Baklagret kan vara ett kullager eller ett grafitlager.

KOM IHÅG att dra i kontakten ur väggen FÖRST.