Mellan trumman och kabinet sitter en filt tätning som gör att dina kläder och den varma luften blir inuti trumman. Utbyte av detta, drog trumman borta från öppningen. Ta bort det översta plattan och bakstycke och ta baklagershållaren. Detat kan vara lite besvärligt. I samband med byte av filtptätning, bör du kontrollera att de glidlager som trumman körs på, inte är slitna, medan byte av filt i detta fall endast är en kortsiktig lösning. Byt när dessa visar tecken på slitage! Filten kan med fördel smörjas med filt pasta. Ta bort alla. rester av filt och damm innan den nya packningen monteras. Observera att vissa torktumlare har filt både framme och bakom.

KOM IHÅG att dra i kontakten ur väggen FÖRST.