Byta värmeelement.

Värmeelemntet sitter iförbindelse med luftkanalen, vanligen nära baksidan av torktumlaren och värmer upp luften innan det kommer till kläder. En igensatt luftkanal, trasig termostat eller slitage kan orsaka defekt värmeelement. Vid byte kan mani några tillfällennöjas med att avmontera en värmesköld på baksidan alternativt ta bort hela baksidan. Termostater kan behöva flyttas från det gamla till det nya aggregatet. I samband med byte av värmeelement, bör du överväga att byta termostaten. Var noga med att dammsuga maskinen noggrant för allt ludd och damm.

KOM IHÅG att dra i kontakten ur väggen FÖRST.