Byte av Tätningslist.

Det finns 2 typer av tätningslister.

Siliconelist (gummi):
Detta är den mest använda. Listen måste ofta sträckas mycket under installationen, eftersom den utvidgar vid uppvärmning, och det är därför nödvändigt att det är något elastisk, så den fortfarande håller tätt mellan dörren och kabienettet när ugnen är varm.

Fiber List (ämne):
Denna lista användes främst på spisar / ugnar av tidigare datum, eller på nyare typer med pyrolytisk självrengöring (där temperaturen i ugnen närmar sig 500 grader).

Båda listorna är oftast monterad på kabinettet med en krok i varje hörn (flera krokar kan förekomma).