Kokzoner sitter i byglar på undersidan av keramikhällen, varför denna avmonteras. Kom ihåg att markera trådarna innan du byter ut den defekta zon (ta några. Bilderna innan reparation påbörjas.) Det kan vara svårt att hitta den exakta platsen för den nya kokzon, i förhållande till märkning på glaset, så du kan med fördel sätta några märken (använd en penna eller klistermärken) och markera platsen för den gamla kokzonen innan du flyttar den (om den nya kokzonen är 100% identiskt med det gamla skriva ner siffrorna som stempelt i metallen på baksidan av kokzonen vid klämfjädern som håller kokzonen upp mot glaset. Dessa används för att bestämma platsen för zonen men även den ursprungliga kokzon kan ha ändrats så den inte passar).

KOM IHÅG att dra i kontakten ur väggen FÖRST.