Byta Energiregulator.

Switchar och styrenheter sitter ofta på baksidan av kontrollpanelen där de är monterade med två bultar.

Ta först bort topplattan, sedan dras knappen av, och de två skruvarna lossas. Byt trådarna genom att flytta en tråd i taget (ta ev. bilder innan reparation påbörjas.)

KOM IHÅG att dra i kontakten ur väggen FÖRST.