Många ventiler frostspränger om den utsätts för låga temperaturer (t.ex. i ouppvärmda hus, lador och uthus. Andra fel kan bero på kalk eller smuts, som förhindrar kolven i ventilen att röra sig Så se därför till att tilloppsslangen är förmonterade med en sil på vattenavtappningsstället.

Magnetventilen är placerad där tilloppsslangen skruvas på. Detta kan vara inuti diskmaskinen. Den är ofta monterad med två skruvar, men de nyare maskiner kan även förses med en plastikflänga och vändes / klickas på . Börja med att stänga av vattnet. Sedan kan du Placera maskinen på sidan och ta bort bottenplattan. Nu bör du se ventilen. Om inte, måste du skilja maskinen åt tills du kommer in i ventilen. Ta sedan bort röret som sitter inne med spänn- eller kläm band.

OBS: Vissa diskmaskiner är utrustade med ett vatten stopp. Här sitter ventilen vid vatttenavtappningsstället i en kasse Detta kan vanligen inte bytas, Vilket gör att man byter aquastop eller hela slangen. (–> AquaStop).

KOM IHÅG att dra i kontakten ur väggen FÖRST.