Hur man byter…

Styrkortet sitter i kontrollpanelen på dörren. Dörren demonteras genom att skruva loss alla skruvar på insidan dörren och dra ytterdörren och innerdörren isär. Därefter kan kontrollpanelen tas bort. Den är ofta monterad på den inre luckan med 3-4 skruvar. Kom ihåg att märka kontakter och kablar, så du kan komma ihåg var de satt. Ta möjligt en bild av den styrningen innan du drar ledningarna bort, så du kan komma ihåg hur de ska monteras.

KOM IHÅG att dra i kontakten ur väggen FÖRST.