Kontrollpanelen sitter på toppen av dörren. Dörren demonteras genom att skruva loss alla skruvar på insidan dörren och dra ytterdörren och innerdörren isär. Därefter kan kontrollpanelen tas bort. Den är ofta monterad på den inre luckan med 3-4 skruvar.

KOM IHÅG att dra i kontakten ur väggen FÖRST.