Brytaren sitter i kontrollpanelen på ovansidan av dörren. Dörren demonteras genom att skruva loss alla skruvar på insidan dörren och dra ytterdörren och innerdörren isär. Därefter kan kontrollpanelen tas bort. Den är ofta monterad på den inre luckan med 3-4 skruvar. Brytaren kan vara fastskruvad, men kan också vara fäst med hjälp av plast-hullingar vid knappen / tryckkontakten. Det kan vara nödvändigt att dra av knappen före brytaren kan tas bort från panelen.

KOM IHÅG att dra i kontakten ur väggen FÖRST.