TVÄTTMEDEL
Koncentrerad tvättmedel(Ultra) är svår att dosera. Överdosering av tvättmedel kan sitta som en propp i tvättmedelslangen (slang mellan doseringsfacket och trumman) ochsom illaluktande beläggning på utsidan av trumman.

Följ anvisningarna på förpackningen noga. Är kläderna bara lätt smutsade, tillsätt tvätten mindre tvättmedel. Överskotts tvättmedel sitter som en beläggning på baksidan av trumman och värmeelementet och kan leda till lukt. Kläder luktar surt. (Se hur problemet tas bort under ”Felsökning”.)

MILJÖVÄNLIG TVÄTTMEDEL
Några av de ”miljövänliga” tvål innehåller inga ämnen som löser upp tvättmedlet vid låga temperaturer. Detta innebär att tvättmedlet ingen tvätteffekt har. Här uppnås samma effekt som vid överdosering. (Se ovan punkt)

SKÖLJMEDEL
Har liten eller ingen positiv effekt, förutom att tillföra en parfumerad lukt och mjuka upp kläderna. Båda är på grund av tvättmedelsreseter i tyget och det innebär att kläderna inte är mer ren än kläder som inte tvättas med sköljmedel. Snarare tvärtom.
Endast till siden bör man använda mjukmedel sparsamt, för att få bort statisk elektricitet.
Överdosering av sköljmedel kan orsaka att kläderna få fläckar, kan oftas tvättas bort.

LUDDFILTER

Pump-filtret bör rengöras regelbundet. De flesta tillverkare annonserar med självrengörande filter,også kallad nål fällor. Dessa liknar inte den ”gamla” luddfilter, men förutom masker, så att hår, trådar och liknande kan passera ut med det smutsiga vattnet, medan knappar, mynt, gem och andra främmande ämnen blir kvar i nålfällan.
En främmande kropp nålfällan samlar smuts runt dem. Därför måste, liksom luddfiltret, rengöras regelbundet. Kontrollera också om det är nogot som av misstag passerat nålfällan när du har det ute. (Lys med en ficklampa i hålet där filter har suttit).

AVKALKNING
Tvättmedel mjuknar vandet.Nogle använda avkalkningsmedel vid varje tvätt. Detta är i princip perfekt då man undviker att kalk binder sig till karet, trumman och värmelementet.
Använd i stället citronsyra (eller andra avkalkningsmedel) Se anvisningar på flaskan och kom ihåg att titta i tillverkarens instruktioner, rekommenderar hur du avkalkar. Avkalkning efter hur ofta du tvättar och i förhållande till vattnets hårdhet. (Det sistnämnda kan ges av din lokala vattenverket).
Korrekt avkalkning förlänger maskines livslängd.

DOSERINGSFACKET
Bör hållas ren,så utgör så tvättmedelsrester inte bildar en propp i slangen (slangen mellan doseringsfacket och tvätttrumma). Som regel kan facket dras ut och rengöras med varmt kranvatten.
I sköljemedelsfacket sitter en hävert som består av ett rör som sitter gjuten på facket med en lös ”propp” över. Proppen bör också rengöras i varmt vatten,för stelnat skyllemidel och tvättmedelsrester . Proppen är oftast bara att dra bort. (Jfr. I din manual)