AFVLUFTNINGSSLANGE
Avluftningsslangen bör rengöras från ludd och damm med jämna mellanrum. En avluftningsslangen bör vara så kort som möjligt, eftersom den fuktiga luften kan kondensera på vägen och förvandlas till vatten. Slangen bör ha så få böjar som möjligt, eftersom varje böj har samma kondenseffekt som en meter slang. Om avluftningsslangen är av flexslang (plast överdragen metallspiral) bör denna vara helt utsträckt för att minimera luftmotståndet.

LUDDFILTER
Bör rengöras efter varje torkning. Filtret gör att ludd och damm inte kommer in i torktumlarens torkkanaler. Ett igensatt filter reducerar torktumlare torkresultat. Det finns exempel på att resterr från sköljmedel har tillstoppat luddfiltret. Detta innebär att luften inte kan passera tillräckligt snabbt, vilket leder till överhettning av maskinen och övehettningsreläet slår till,
I det här fallet, kan flitret läggas i varmt kranvatten och sköljs med en handdusch. Upprepa evt behandlingen.

BLÅSSYSTEM
Detta kan med fördel dammsugas från tid till annan. Inte alla luddfiltret är lika bra. Således, kan blåsasystem stoppa lite i taget, med följden överhettningreläet slår till.
För att få blåsa systemet / ventilationskanaler du måste ta isär maskinen. Detta bör endast utföras av personer med teknisk erfarenhet. KOM IHÅG att avbryta strömmen först..