– Om kommermycket vatten ur tvättmedelfacket kan detta bero på en tvålpropp- som uppstår ved längre tids överdosering av tvättmele og sköljmedel. (Om möjligen försök att hälla varmt vatten i tvättmedelsfacket och låt den stå lite så proppen av tvättmedel upplösers. Annars får du avmontera tvättmedelsslagen och eventuellt lägga den i blöt i ljummet vatten)

-Om endast lite vatten kommer ut, kan det bero på att de små hålen i duschplattan (plattan över tvättmedelsfacket) är tillkalkade.Detta kan få vattenstrålarna att spridas i fel rättningar.