Det finns många möjligheter.

– Kontrollera om luddfilter är fastspänd (och det är inte igensatt).
– För det andra kontrollera tilloppsslangen är ordentligt åtdragen på kranen och maskinen.
– För det andra, kontrollera om avloppet eller slangen är blockerad.
– Kontrollera dörrbälg för sprickor och hål.
– För det andra, kontrollera om vattnet kommer från tvättmedelfacket låda (dvs löper längs framsidan och på utsidan så fall gå tillbaka till första sidan och välj avsnittet om ”vatten ur tvättmedelsfacket ”.)

Om ovanstående punkter är OK, kontrolleras pump, slangar och kopplingar inuti maskinen. Om problemet har pågått under lång tid, kan kalk eller rost avslöja var vattnet kommer ifrån.