Om maskinen tar tvättmedel från fel rum, eller bara ta lite tvättmedel eller inte alls tar tvättmedel, kan det vara följande:

– Brist på vattentryck. Avmontera tilloppsslangen till maskinen, anslut den i en hink och kontrollerar att det finns tryck på vattnet.

– Igenkalkad duschplatta . Om duschplattan plattan (vattenfördelare med många hål , som en telefondusch, som sitter är över tvättmedelsfacket ) är igenkalkade som gör att strålar skickas i fel riktning och kan leda till att tvättmedlet inte används, eller att det används för tidigt i programmet.

– Defekt vattenfördelare. Denna funktion kan skilja sig från maskin till maskin. Det kan vara elektronisk, mekanisk eller det kan finnas ett munstycke för varje tvättmedelsrum. Om denna enhet är defekt, kommer maskinen vanligtvis bara ta tvättmedel från samma rum, men detta fel kan också orsakas av igenkalkning, som beskrivs ovan.