Om tvättmaskinen fylls med vatten och det är avstängd finns det två möjligheter:

– Om maskinen är fylld med rent vatten är magnetventil defekt.

– Om maskinen är fylls med smutsigt vatten, är det en felmonterad avloppsslang t.ex. under en diskbänk. Slangen måste sluta i en båge uppåt, så att återflöde förhindras …