Här är vitvaoeprofessorens allmänna råd för felsökning på tvättmaskiner. Avvikelser från de angivna förslagen kan uppstå

Kom ihåg att alltid avbryta (dra ut kontakten) strömmen till produkten innan du börjar.

All rådgivning används på egen risk. Vitvaroprofessorn tar inget ansvar för produkten eller skador i samband med informationen på denna webbplats.