Om torktumlaren indikerar att luddfiltret måste rengöras, är det ett tecken på att luftcirkulationen är otillräcklig. Om luddfiltret är rengjort, måste felet hittas någon annanstans. Allt som har med luftcirkulation att göra, bör kontrolleras, till exempel:

– Ludd filter för ludd eller mjukmedel membran (se underhåll)
– Luftkanaler för ludd (dammsug vid behov)
– Fläkt / fläktmotor (defekt – byt om nödvändigt)
– Blåsrem (slapp eller trasig – byt ut om nödvändigt)
– Avgasslang (dammsug vid behov)