Om trumman inte snurrar, men du kan höra motorn, bör du kontrollera om drivremmen är trasig eller fallit av. Om drivremmen precis blivet bytt, bör du kontrollera att remstrammarhjulet (inte alla tumlare har detta) pressar mot den släta sidan av remmen (utsidan), medan den räfflade sida vänder mot trumman och remskiva med spår i änden av motoraxeln.

Om det inte är motorljud kontrollera motor och driftkondensator (rörliknande objekt med 2-4 trådar eller stift) på motorn (inte alla motorer har detta). Torktumlar- motorer har oftast inga motorkol.