Service på torktumlaren.

Här är vitvaroprofessorens allmänna råd och vägledning för att felsöka torktumlare. Avvikelser från angivna förslagen kan uppstå.

Kom ihåg att alltid avbryta (dra ut kontakten) strömmen till produkten innan du börjar.

Alla råd och guider används på egen risk. Vitvaro professor tar inget ansvar för produkten eller skador i samband med informationen på denna webbplats.