Om brännaren kan slås på, men slocknar omedelbart eller efter en viss tid kan det vara en felaktig termoelement. Det är en termisk sensor för varje brännare som en försäkran om att gasen automatiskt släck om brännaren inte tänds eller brännaren slocknar. Termoelementen är ofta rundt och 2-3 cm lång. Den är utrustad med ett kapillärrör ansluten till styrenheten eller gaskranen.

OBS! Vi vill påpeka att byte av munstycken och andra gasrelaterade delar alltid ska utföras av en licensierad rörmokare.